ข้อปฏิบัติและมารยาทที่ดีของกีฬาเทเบิลเทนนิส หรือ ปิงปอง

ปิงปอง

การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส หรือ ปิงปอง สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มีการวางระเบียบเอาไว้อย่างชัดเจนก็คือ กติกาการเล่นที่ผู้เล่น, ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสินและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจให้ดี ซึ่งตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการวางรากฐานของการเล่นกีฬาชนิดนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีการจัดการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและกติกาการเล่น จะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเอาไว้ โดยประกอบไปด้วย ไม้ปิงปอง, ลูกปิงปอง, โต๊ะปิงปองและตาข่ายที่ใช้ขึงเป็นเส้นแบ่งกลางโต๊ะปิงปอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น เพราะฉะนั้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจกติกาการเล่นปิงปองให้แม่นยำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อที่จะได้ไม่ทำเรื่องที่ผิดพลาดลงไป ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเหตุให้การแข่งขันยุติลงและเสียโอกาสในการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดาย

ข้อควรปฏิบัติของผู้เล่นปิงปองและผู้ชม

กีฬาปิงปองเหมือนกับกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ผู้เล่นจะต้องมีมารยาทในการเล่น เพื่อทำให้การเล่นดำเนินไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ผู้ชมก็จะต้องมีมารยาทในการชมเช่นเดียวกัน ซึ่งมารยาทของผู้เล่นและผู้ชมที่ดีมีดังนี้ค่ะ

 1. เมื่อพบผู้แข่งขันอีกฝ่าย ควรกล่าวทักทายกันโดยใช้คำที่สุภาพ
 2. ไม่พูดจาหยาบคายหรือแสดงกิริยาล้อเลียนคู่ต่อสู้
 3. ในการเล่นประเภทคู่ ต้องช่วยเหลือผู้ร่วมเล่นและชมเชยซึ่งกันและกัน
 4. ไม่ใช้ไม้เคาะพื้นโต๊ะ กระแทกโต๊ะ หรือเหวี่ยงไม้ทิ้ง
 5. ก่อนลงมือเสิร์ฟลูก ควรให้คู่ต่อสู่พร้อมเสียก่อน
 6. เคารพในกติกาการแข่งขัน และไม่โต้เถียงกรรมการผู้ตัดสิน ฟัน88 เอเชีย
 7. ควรควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นปกติ ในระหว่างการแข่งขัน
 8. มีความซื่อสัตย์ในการเล่น และมีความตรงต่อเวลา

มารยาทของผู้ชม ปิงปอง ที่ดี

 1. แสดงความยินดีด้วยการปรบมือแก่ผู้เล่นที่เล่นได้ดี
 2. ไม่กล่าวถ้อยคำหรือแสดงกิริยาเยาะเย้ยถากถางผู้ที่เล่นผิดพลาด
 3. ไม่ทำการส่อเสียด ไปในทางที่ไม่ดีต่อฝั่งใดทีมหนึ่ง
 4. ไม่กระทำตัวเองเป็นผู้ตัดสินเสียเอง หรือตะโกนด่าว่าผู้ตัดสิน
 5. ไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่ทำให้ผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ปฏิบัติงานไม่สะดวก

มารยาทในการเป็นผู้ดูและผู้ตัดสินที่ดี

การแข่งขันกีฬาทุกประเภท ถ้าผู้ดูและผู้ตัดสินปฏิบัติตนเป็นผู้ดูและผู้ตัดสินที่ดี ก็จะมีส่วนช่วยในการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น ผู้ดูและผู้ตัดสินกีฬาจึงควรปฏิบัติตนดังต่อนี้

 1. ยินดีกับผู้ที่เล่นได้ดีทั้งสองฝ่ายโดยการปรบมือ
 2. ไม่ส่งเสียงรบกวน เพราะจะทำให้ผู้เล่นเสียสมาธิในการเล่น
 3. ไม่แสดงอาการเยาะเย้ยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับผู้ที่ต้องการไปเชียร์
 4. ผู้ดูแลควรพึงพอใจเมื่อกรรมการตัดสิน ไม่ทำตัวเป็นผู้ตัดสินเสียเองหรือตำหนิกรรมการผู้ตัดสิน
 5. ผู้ตัดสินที่ดีจะต้องศึกษากติกาการแข่งขันให้ละเอียด
 6. ผู้ตัดสินจะต้องมีความยุติธรรม ไม่ตัดสินเข้าข้างผู้แข่งขันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 7. ผู้ตัดสินจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง แตะตัดสินด้วยความเด็ดขาด

About the Author

You may also like these